Prezentare

 

Adresa sit propriu: http://www.dccpcnjtimis.ro

 

Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniul National (DJCPN Timis), ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridica, al Ministerului Culturii si Cultelor, are ca obiectiv principal asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului la educatie si a accesului la cultura pentru toti cetatenii judetului Timis, indiferent de apartenenta religioasa, etnica sau sexuala, si în conformitate cu optiunile lor liber exprimate.

Atributiile Directiei stabilite prin legi si hotarâri de Guvern (HG nr. 78 din 27 ianuarie 2005, HG 387 din 2 aprilie 2003, modificata de HG1.846 din 22.12.2005, OMCC nr. 2383 din 13 iunie 2008, LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000, LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001, ORDONANTA nr. 43 din 30 ianuarie 2000, etc.), se refera la initierea unor masuri, în colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea, modernizarea si optimizarea serviciilor culturale necesare comunitatilor locale, pentru protectia si promovarea culturii, protejarea si punerea în valoare a patrimoniului cultural national.

Directia urmareste sa imprime un curs reformator, de substanta, sistemului cultural si sa protejeze cultura de influenta nefasta a prostului gust, a kitsch-ului si non-valorii. În consecinta, Directia îsi propune realizarea, pe domenii, a unor programe si proiecte culturale la baza carora stau urmatoarele principii enuntate de Ministerul Culturii si Cultelor:

  • autonomia culturii si artei
  • prioritatea valorii
  • egalitatea sanselor
  • protejarea si promovarea identitatilor culturale specifice.
Proiectele finantate de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National a judetului Timis sunt eligibile si statueaza urmatoarele conditii de evaluare:
  • anvergura si reprezentativitate în cultura
  • gradul de implicare a tinerei generatii
  • gradul de implicare a minoritatilor
  • valoarea educativa implicita.

 Ultima actualizare: 27.06.2013
Lista completa